Το πρόγραμμα Διημέρευσης στην ημερήσια νοσηλεία της Αρωγής Θεσσαλίας παρέχει υπηρεσίες σε νεαρά άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε καθημερινή βάση, σε δομημένο πρόγραμμα με απογευματινό ωράριο και έχει χαρακτήρα υποστηρικτικής φύσεως προς την οικογένεια.
Σκοπός, εκτός από τη δημιουργική και ευχάριστη καθημερινή απασχόληση είναι η κατάκτηση νέων δεξιοτήτων, που θα  προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας.
Στο πρόγραμμα Διημέρευσης της Αρωγής Θεσσαλίας υποστηρίξουμε τις ανάγκες των παιδιών που χρειάζονται ειδική θεραπευτική παρέμβαση και εκπαίδευση ώστε να απολαμβάνουν τη ζωή. Υπάρχει ιατρική παρακολούθηση από το Φυσίατρο του Κέντρου, συμμετοχή στα ατομικά θεραπευτικά προγράμματα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, υδροθεραπείας, εκπαίδευση δραστηριοτήτων αυτοφροντίδας και κοινωνικών δεξιοτήτων και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και δράσεις κοινωνικής ένταξης και αποδοχής.
Για την ασφαλή μετάβαση των παιδιών, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς από και προς το Κέντρο με τα ειδικά οχήματα και το εκπαιδευμένο προσωπικό της Αρωγής.

Copyright © 2020 Αρωγή Θεσσαλίας - Αρωγοι για μια καλύτερη ζωή. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.
keyboard_arrow_up